Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Anasayfa Kentsel Dönüşüm Kentsel Dönüşüm Nedir ?

• Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır.

• Kentsel dönüşüm insan odaklı bir uygulamadır.

• Amacı; yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmaktır.

• Uygulamalar; ekonomik, sosyal ve toplumsal temeller üzerine inşa edilmelidir.